Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.7500514 giây)
Thiết kế tối ưu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Ví dụ tính toán mố trụ cầu : Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45693 Định dạng: PDF
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45706 Định dạng: PDF
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45881 Định dạng: PDF
Thiết kế tối ưu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 620.00420151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2016
Ký hiệu phân loại: 624.217
ISBN: 9786048201685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cầu bê tông cốt thép -T.1 : Nhịp giản đơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.257
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế cầu treo dây võng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở quan trắc công trình cầu trong thi công và khai thác
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.250287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục