Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.281221 giây)
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày tại TP.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 338.476853
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt tỉnh Bình Phước, định hướng đến năm 2030
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1341810024
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98921 Định dạng: PDF
Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở chế biến hạt điều trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120800 Định dạng: PDF
Nghiên cứu bảo vệ và khai thác nguồn nước ngầm tỉnh Bình Phước đến năm 2030
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 333.9104
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109658 Định dạng: PDF
Nâng cao sự hài lòng của giảng viên các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 các trường THPT ngoài công lập tại Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 331.702
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 121015 Định dạng: PDF
Các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty Thiên Thiên Nhân tại thị trường Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101427 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải ngành khoai mì tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Xuân Lộc,tỉnh Đồng Nai và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tính hệ số phát thải và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn huyện Xuân Lộc từ năm 2013 đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95437 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục