Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.7030731 giây)
Physical chemistry for the life sciences
Tác giả: Atkins Peter,
Thông tin xuất bản: New York NY : W H Freeman , 2011
Ký hiệu phân loại: 541
ISBN: 9781429231145
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 95021 Định dạng: PDF
Absolutism in central Europe
Tác giả: Wilson Peter H,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2000
Ký hiệu phân loại: 320.943
ISBN: 0415150434
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108067 Định dạng: PDF
The human relationship with nature : development and culture
Tác giả: Kahn Peter H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 155.9/1
ISBN: 0262276666
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Technological nature : adaptation and the future of human life
Tác giả: Kahn Peter H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 303.483
ISBN: 0262295253
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The human relationship with nature : development and culture
Tác giả: Kahn Peter H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 155.91
ISBN: 026211240X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Small scale irrigation : a manual of low-cost water technology
Tác giả: Stern Peter H,
Ký hiệu phân loại: 631.7
ISBN: 0903031647
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47975 Định dạng: PDF
Getting an information security job for dummies
Tác giả: Gregory Peter H,
Ký hiệu phân loại: 005.8023
ISBN: 1119002818
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103499 Định dạng: PDF
On Methuselah's trail : living fossils and the great extinctions
Thông tin xuất bản: New York : W H Freeman , 1992
Ký hiệu phân loại: 591.38
ISBN: 0716722038
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47630 Định dạng: PDF
The human relationship with nature : development and culture
Tác giả: Kahn Peter H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 155.91
ISBN: 0262276666
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Technological nature : adaptation and the future of human life
Tác giả: Kahn Peter H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 303.483
ISBN: 0262294834
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục