Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.7187964 giây)
Goliath Strikes Back [electronic resource] : How Traditional Retailers Are Winning Back Customers from Ecommerce Startup...
Tác giả: Cohan Peter S,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9781484265192
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Heidegger and philosophical atheology : a neo-scholastic critique
Tác giả: Dillard Peter S,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , c2008
Ký hiệu phân loại: 193
ISBN: 1847064515 (HB)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Political philosophies in moral conflict
Tác giả: Wenz Peter S,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 320.01
ISBN: 0073132497 (soft cover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hallucinogens and culture
Tác giả: Furst Peter T,
Thông tin xuất bản: S Franc : Chandler Sharp , 1976
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 0883165171
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47625 Định dạng: PDF
Nursing homes : the family's journey
Tác giả: Silin Peter S,
Ký hiệu phân loại: 362.16
ISBN: 0672321416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 49279 Định dạng: PDF
Ruling Distributed Dynamic Worlds
Tác giả: Sapaty Peter S,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley SonsInc , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.36
ISBN: 9780471655756
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 22452 Định dạng: PDF
PET CT
Tác giả: Conti Peter S,
Ký hiệu phân loại: 616.07575
ISBN: 9781441958105
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105241 Định dạng: PDF
Startup Cities [electronic resource] : Why Only a Few Cities Dominate the Global Startup Scene and What the Rest Should ...
Tác giả: Cohan Peter S,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9781484233931
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Community Based System Dynamics [electronic resource]
Tác giả: Hovmand Peter S,
Ký hiệu phân loại: 155.94
ISBN: 9781461487630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Scaling Your Startup [electronic resource] : Mastering the Four Stages from Idea to $10 Billion
Tác giả: Cohan Peter S,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9781484243121
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục