Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.4400027 giây)
Chủ nghĩa duy vật nhân bản Ludwig Feuerbach và ý nghĩa lịch sử của nó
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị , 2020
Ký hiệu phân loại: 193
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048050887
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung,
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại ABA
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 158890 Định dạng: PDF
Tối ưu hóa thông tin giữa nhà trường và sinh viên thông qua mạng viễn thông SMS
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 109345 Định dạng: PDF
Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN: 9786047351206
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu, thiết kế robot dò đường đi bằng sóng siêu âm
Tác giả: Phạm Dự,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102404 Định dạng: PDF
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED và một số yếu tố giá thể lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây chuối đỏ (Musa ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124443 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục