Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7099667 giây)
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của cán bộ, nhân viên tại công ty TNHH MTV xây dựng công trình Tân Cảng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120939 Định dạng: PDF
Thiết kế trụ sở nhà khách VP
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình nhà kính điều khiển qua máy tính
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221243 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục