Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.6499999 giây)
Thiết kế trung tâm thương mại Ninh Thuận
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình bảo hiểm trong ngoại thương : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội , 2007
Ký hiệu phân loại: 368.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140813 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng lòng trung thành của nhà quản lý cấp trung trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn tại Tp.HCM
Tác giả: Phạm Thị Hòa,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao lòng trung thành của người lao động tại Công ty cổ phần Lilama 45-1
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích tình hìn hoạt động tín dụng trung - dài hạn tại NH TM CP Công Thương - chi nhánh Tây Đô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102335 Định dạng: PDF
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước cấp xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương niên hạn thiết kế 15 năm, công suấ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84819 Định dạng: PDF
Thiết kế nhà C16 - khu đô thị Trung Yên - Hà Nội
Tác giả: Phạm Xuân Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự tăng trưởng và khả năng tạo kết tủa của vi khuẩn oceanobacillus pr...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 579.362
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất đế tart trứng tại nhà máy của công TNHH thương mại Tân Nhất Hương
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục