Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3437511 giây)
Factors affecting employee's satisfaction the case of Phuong Dong garment JSC (PDG)
Tác giả: Dinh Phan Quang,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100698 Định dạng: PDF
Ảnh hưởng của Naa, Iba, Rootone và chiều dài hom đến tỉ lệ sống cây đinh lăng (Polyscias fruticosa l. harms)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 583.84
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116849 Định dạng: PDF
Factors affecting tourist satisfaction : A case study of innoviet travel company
Tác giả: Phan Tran Tuyen,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100632 Định dạng: PDF
The factors affect to the car purchase intention of customers in Ho Chi Minh city
Tác giả: Phan Phu Cuong,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100641 Định dạng: PDF
Determinants of customer satisfaction in DaLat hotel industry
Tác giả: Phan Huu Vinh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101277 Định dạng: PDF
Increase the number of bank card issued in Vietcombank: A research on solutions and strategies
Tác giả: Phan Van Nha,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.178
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 103079 Định dạng: PDF
Determinants of FDI: The case of Viet Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102978 Định dạng: PDF
Determinants of student satisfaction at Kent international college
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 103012 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục