Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3437538 giây)
Handbook of item response theory modeling : applications to typical performance assessment [electronic resource]
Tác giả: Reise Steven Paul,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge Taylor Francis Group , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 9781138787858
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 138676 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục