Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 98 kết quả (0.7900033 giây)
Notes on cinematography
Tác giả: Bresson Robert,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0916354288
Bộ sưu tập: Tham khảo
E. Godz
Tác giả: Asprin Robert,
Thông tin xuất bản: Riverdale NY : Baen Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0203195310
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 50879 Định dạng: PDF
Foundations for microwave engineering
Tác giả: Collin Robert E,
Thông tin xuất bản: New York : IEEE Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3813
ISBN: 9780470544662
Bộ sưu tập: Tham khảo
Tom O'Bedlam [electronic resource]
Tác giả: Silverberg Robert,
Thông tin xuất bản: Sl : Ereads , 1999
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0759210292
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 90505 Định dạng: PDF
Mirage of Police Reform : Procedural Justice and Police Legitimacy
Tác giả: Worden Robert E,
Ký hiệu phân loại: 363.2
ISBN: 0520965965
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mirage of Police Reform Procedural Justice and Police Legitimacy
Tác giả: Worden Robert E,
Ký hiệu phân loại: 363.23
ISBN: 0520965965
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aspect oriented software development
Tác giả: Filman Robert E,
Thông tin xuất bản: Harlow : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321219767
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8894 Định dạng: CHM
Building the bridge as you walk on it : a guide for leading change
Tác giả: Quinn Robert E,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 078797112X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16259 Định dạng: PDF
Derivatives : Markets, valuation, and risk management
Tác giả: Whaley Robert E,
Thông tin xuất bản: New Jersey : JohnWiley Sons Incorporated , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.6457
ISBN: 9780471786320
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22679 Định dạng: RAR
Bennington and the Green Mountain Boys : The Emergence of Liberal Democracy in Vermont, 1760-1850
Tác giả: Shalhope Robert E,
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press ,
Ký hiệu phân loại: 974.38
ISBN: 9780801853357
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục