Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3905695 giây)
Immigration and acculturation : mourning, adaptation, and the next generation
Tác giả: Akhtar Salman,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Jason Aronson , 2011
Ký hiệu phân loại: 2011 B-252
ISBN: 0765708248
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137752 Định dạng: PDF
Good stuff : courage, resilience, gratitude, generosity, forgiveness, and sacrifice
Tác giả: Akhtar Salman,
Thông tin xuất bản: Lanham Maryland : Jason Aronson , 2013
Ký hiệu phân loại: 179.9
ISBN: 9780765709769
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138402 Định dạng: PDF
Listening to others : developmental and clinical aspects of empathy and attunement
Tác giả: Akhtar Salman,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2007
Ký hiệu phân loại: 616.8914
ISBN: 0765705141
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138517 Định dạng: PDF
Human Goodness: Origins, Manifestations, and Clinical Implications [electronic resource]
Tác giả: Akhtar Salman,
Thông tin xuất bản: : Rowman Littlefield Publishers , 2015
Ký hiệu phân loại: 155.232
ISBN: 9781442244238
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138609 Định dạng: PDF
The African American experience : psychoanalytic perspectives
Tác giả: Akhtar Salman,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Jason Aronson , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.89008996073
ISBN: 0765708353
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138523 Định dạng: PDF
Bereavement : personal experiences and clinical reflections
Tác giả: Akhtar Salman,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2017
Ký hiệu phân loại: 155.937
ISBN: 1782204911
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138114 Định dạng: PDF
Interpersonal boundaries : variations and violations
Tác giả: Akhtat Salman,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Jason Aronson , 2006
Ký hiệu phân loại: 155.418
ISBN: 0765704021
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137744 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục