Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 518 kết quả (0.2031305 giây)
Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Scott Krig,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781430259299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Affective Disorders : Emotion in Colonial and Postcolonial Literature
Tác giả: Scott Bede,
Thông tin xuất bản: : Liverpool University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9781786949639
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Social Work, Sociometry, and Psychodrama : Experiential Approaches for Group Therapists, Community Leaders, and Social W...
Tác giả: Giacomucci Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại: 616.891523
ISBN: 9789813363427
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Jeremy Bentham on Police : The unknown story and what it means for criminology
Tác giả: Jacques Scott,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 192
ISBN: 9781787355880
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ionic Liquids - Current State of the Art
Tác giả: Scott Handy,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535121220
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ancient Maya Commerce : Multidisciplinary Research at Chunchucmil
Tác giả: Hutson Scott,
Ký hiệu phân loại: 972.6
ISBN: 9781607326977
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The native mind and the cultural construction of nature
Tác giả: Atran Scott,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 306.42
ISBN: 0262134896
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The native mind and the cultural construction of nature
Tác giả: Atran Scott,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 306.4/2
ISBN: 0262267411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Applications of Ionic Liquids in Science and Technology
Tác giả: Scott Handy,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533076058
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer Vision Metrics : Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Krig Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9781430259305
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục