Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.2968634 giây)
The art of whimsical stitching : creative stitch techniques and inspiring projects
Tác giả: Sharpe Joanne,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 746.4
ISBN: 1632502054
In silico : 3D animation and simulation of cell biology with Maya and MEL
Tác giả: Sharpe Jason,
Ký hiệu phân loại: 571.60113
ISBN: 9780123736550
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30595 Định dạng: PDF
The Warmasters
Tác giả: Sharpe Tom,
Thông tin xuất bản: : Baen Books , 2002
Ký hiệu phân loại: 813.0876208358
ISBN: 0743435346
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53151 Định dạng: EPUB
The thirteenth tale: a novel
Tác giả: Sharpe Tom,
Thông tin xuất bản: : Atria Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780743298025
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53878 Định dạng: EPUB
Porterhouse blue
Tác giả: Sharpe Tom,
Thông tin xuất bản: London : Secker Warburg , 1999
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0436204932
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 89864 Định dạng: PDF
Toefl
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: NY : Barron , 1996
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0812094077
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Barron's : How to Prepare for the TOEFL Test : Test of English as a Foreign Language
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Ký hiệu phân loại: 428.24076
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
How to prepare for the TOEFL test : test of English as a foreign language
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: Hauppauge NY : Barrons , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.0076
ISBN: 0764123157 (book only)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Genetic testing : care, consent, and liability
Tác giả: Sharpe Neil F,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyLiss , c2006
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 0471649872 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Barron's Practice exercises for the toefl : test of english as a foreign language
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 2010
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 44930 Định dạng: RAR
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục