Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 38 kết quả (0.0200033 giây)
Teaching mathematics today
Tác giả: Shelly Frei
Huntington Beach CA: Shell Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 372.7
 
Easy iPod and iTunes
Tác giả: Shelly Brisbin
Indianapolis: Que, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.5
 
Living with obesity
Tác giả: 
New York: Facts on File, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.39800835
 
Ferguson career coach : managing your career in the computer industry
Tác giả: Shelly Field
New York NY: Ferguson, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.023
 
Everything I need to know I learned from Dungeons & Dragons : one woman's quest to turn self help into elf-helf
Tác giả: Shelly Mazzanoble
Renton WA: DD, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793.93
 
Vegetarian heartland : recipes for life's adventures
Tác giả: Shelly Westerhausen
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 641.5636
 
Chinese sexual astrology : eastern secrets to mind-blowing sex
Tác giả: Shelly Wu
Franklin Lakes NJ: New Page Books, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.96
 
Advertising theory
Tác giả: 
New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 659.101
 
Microsoft excel 2010 : comprehensive
Tác giả: Gary B Shelly
Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.54
 
The complete idiot's guide to learning sign language [electronic resource]
Tác giả: Susan Shelly
New York NY: Alpha Books, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 419
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục