Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.6875048 giây)
E-health care information systems : an introduction for students
Tác giả: Tan Joseph,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Jossey Bass , 2005
Ký hiệu phân loại: 025.0
ISBN: 0787966185
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16506 Định dạng: PDF
Digital signal processing : fundamentals and applications
Tác giả: Tan Li,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Academic Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9780123740908
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37789 Định dạng: PDF
Young learners' attention and participation in English classrooms
Tác giả: Huynh Tan,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 378
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101324 Định dạng: PDF
Success secrets : real-life stories to inspire and motivate
Tác giả: Tan George,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 2008
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9789812790040
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 76242 Định dạng: PDF
Saving fish from drowning [electronic resource]
Tác giả: Tan Amy,
Thông tin xuất bản: New York : Putnam , 2005
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 1440606994
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87524 Định dạng: PDF
Digital signal processing : fundamentals and applications
Tác giả: Tan Li,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierAcademic Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9780124158931 (hbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A Little Chinese Cook Book (International Little Cookbooks)
Tác giả: Tan Terry,
Thông tin xuất bản: : Appletree Press Ltd , 1990
Ký hiệu phân loại: 641.5951
ISBN: 0862812534
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 63460 Định dạng: PDF
A sudden, fearful death
Tác giả: Tan Amy,
Thông tin xuất bản: : Ballantine , 1994
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 9780804112833
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53957 Định dạng: EPUB
The 50 Greatest Yankee Games
Tác giả: Tan Cecilia,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2005
Ký hiệu phân loại: 796.357
ISBN: 9780471659389
Digital signal processing : fundamentals and applications
Tác giả: Tan Li,
Thông tin xuất bản: : Elsevier , 2019
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9780128150719
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137839 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục