Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6499767 giây)
Pơ Thi : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Thu Loan,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn , 2019
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049773389
Bộ sưu tập: Văn học
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty Tabico-op từ 2012-1015.
Tác giả: Khúc Thu Loan,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72592 Định dạng: PDF
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn
Tác giả: Phạm Thu Hồng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102401 Định dạng: PDF
Giáo trình câu chuyện truyền thanh
Ký hiệu phân loại: 791.44
ISBN: 9786047347599
1

Truy cập nhanh danh mục