Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.312422 giây)
Guide to management ideas and gurus [electronic resource]
Tác giả: Hindle Tim,
Thông tin xuất bản: London : Profile , 2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41079 Định dạng: PDF
Cẩm nang Quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trình = Making presentations
Tác giả: Hindle Tim,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp TPHCM , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.452
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 143360 Định dạng: PDF
Kỹ năng phỏng vấn = Interviewing Skills
Tác giả: Hindle Tim,
Ký hiệu phân loại: 650.144
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ năng phỏng vấn = Interviewing Skills
Tác giả: Hindle Tim,
Ký hiệu phân loại: 650.144
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thành công các cuộc họp = Managing meetings
Tác giả: Hindle Tim,
Ký hiệu phân loại: 658.456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục