Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.2967987 giây)
Productivity and reuse in language : a theory of linguistic computation and storage
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 410.151
ISBN: 0262326809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Productivity and reuse in language : a theory of linguistic computation and storage
Ký hiệu phân loại: 410.1/51
ISBN: 0262326809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Discourse of Modernism
Tác giả: Reiss Timothy J,
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press , 1982
Ký hiệu phân loại: 190
ISBN: 9780801414640
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making Sense of Incentives : Taming Business Incentives to Promote Prosperity
Tác giả: Bartik Timothy J,
Ký hiệu phân loại: 338.973
ISBN: 0880996684
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
From Preschool to Prosperity : The Economic Payoff to Early Childhood Education
Tác giả: Bartik Timothy J,
Ký hiệu phân loại: 372.210973
ISBN: 0880994827
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mushrooms of the northeastern United States and eastern Canada
Tác giả: Baroni Timothy J,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 579.609713
ISBN: 9781604696349 (flexibind)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Animal osmoregulation
Tác giả: Bradley Timothy J,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 571.75
ISBN: 0198569955 (hbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Strange glow : the story of radiation
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 539.2
ISBN: 0691165033 (hbk)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Air pollution and its impacts on U.S. national parks
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 363.680973
ISBN: 9781498765176 (hardback : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The mathematics of money : Math for business and personal finance decisions
Tác giả: Biehler Timothy J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHillIrwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 332.024001513
ISBN: 0073259071 (instructor's edition : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục