Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3399944 giây)
Thực tập kỹ thuật (kinh tế xây dựng)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119246 Định dạng: PDF
Xây dựng quy trình nhân giống cây thủy sinh tiêu thảo lá nhăn (CRYPTOCORYNE WENDTII) trong điều kiện IN VITRO
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148705 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sản xuất mứt đông từ quả bí đỏ.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 9786046209522 :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Nghiên cứu những thuận lợi của doanh nghiệp xây dựng tư nhân vừa và nhỏ khi tham gia các dự án thuộc vốn ngân sách Nhà nước
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101463 Định dạng: PDF
Nghiên cứu đề xuất tiêu chí dán nhãn sinh thái và đánh giá tiềm năng áp dụng cho sản phẩm da giày của công ty TNHH Hài Mỹ - nhà máy Sài Gòn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục