Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.7200526 giây)
Ứng dụng kỹ thuật multiplex - PCR phát hiện vibrio cholerae, vibrio parahaemolyticus và các gen độc lực của chúng từ sản...
Ký hiệu phân loại: 664.9497
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nhiếp ảnh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 770
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102893 Định dạng: PDF
Tình hình quản lý thuế trên địa bàn huyện và kế hoạch tuyên truyền - Marketing ngành thuế với đối tượng nộp thuế
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48746 Định dạng: PDF
Từ điển tin học và công nghệ thông tin Anh - Anh-Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cố phần Ánh Dương Việt Nam đến năm 2020 tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109665 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường cao đẳng trên địa ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99413 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn tp. ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116823 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục