Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 67 kết quả (0.0399673 giây)
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua căn hộ hạng trung của khách hàng tại tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương Duy Quang
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua thiết bị y tế của công ty Roche Việt Nam tại các bệnh viện công thuộc khu vực ...
Tác giả: Nguyễn Quang Hưng
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua thiết bị y tế của công ty Roche Việt Nam tại các bệnh viện công thuộc khu vực ...
Tác giả: Nguyễn Quang Hưng
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ hànhViệt – Du Lịch Việt Nam
Tác giả: Đỗ Đăng Khoa
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.4791
 
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương Ngọc Hiệp
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.52
 
Nâng cao chất lượng đào tạo các nghị quyết trung ương trên địa bàn quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương Tấn Kiệt
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.562
 
Nâng cao sự hài lòng của giảng viên các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Nâng cao sự hài lòng của nhân viên văn phòng các trường đại học ngoài công lập tại Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Huỳnh Tuyết Nga
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ dạy học các trường CĐ-ĐH trên địa bàn tp.HCM
Tác giả: Nguyễn Đăng Tiến
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Quản trị hàng tồn kho ống nhựa tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen
Tác giả: Cao Quảng Sang
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.787
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục