Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 47 kết quả (0.725759 giây)
Điện công nghiệp
Thông tin xuất bản: TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu sản xuất thạch nha đam có bổ sung nước ép chanh dây.
Tác giả: Trần Đức Anh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác định một số điều kiện nuôi cấy tối ưu nấm Trichoderma harzianum để thu nhận enzyme chitinase.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117014 Định dạng: PDF
Ngàn năm áo mũ : Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009 - 1945
Ký hiệu phân loại: 391.009597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 159158 Định dạng: PDF
Thiết kế và thi công máy pha sơn đóng nắp phục vụ cho sản xuất
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221321 Định dạng: PDF
Lạnh và chế biến nông sản thực phẩm
Tác giả: Trần Đức Ba,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đại học Công nghiệp TpHCM , 2010
Ký hiệu phân loại: 664.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142461 Định dạng: PDF
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp enzyme chitin deacetylase và khả năng ứng dụng
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116850 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 664.152
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117164 Định dạng: PDF
Tổng quan hệ điều hành : Song ngữ Anh - Việt có chú giải dịch thuật
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quản trị cơ sở dữ liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục