Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.0299492 giây)
Thanh toán Quốc tế / Chủ biên…[ Và những người khác].
Tác giả: 
TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.45
 
Ai che lưng cho bạn
Tác giả: Keith Ferrazzi
TpHồ Chí Minh: Trẻ, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 650.1
 
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật Quốc gia : Bộ sách học và làm theo Bác
Tác giả: Hoàng Chí Bảo
Hà Nội: Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4346
 
Giáo trình thị trường chứng khoán
Tác giả: 
TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 332.642
 
Sinh lý học y khoa
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 612
 
Giáo trình thị trường tài chính
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 332
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Trần Hoàng Ngân
TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.45
 
Giáo trình tiếng Trung du lịch
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
 
Thí nghiệm phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 545
 
Thí nghiệm phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 545
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục