Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 102 kết quả (0.312505 giây)
Quản trị chiêu thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 659
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các biện pháp thâm nhập thị trường Mỹ
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1205 Định dạng: PDF
Chàng lía từ góc nhìn văn hóa dân gian
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2014
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045030066
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thư tín giao dịch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 108919 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận 3, TpHCM
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghệ thuật trang điểm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 646.72
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113711 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng, dự án chất thải nguy hại và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111202 Định dạng: PDF
Thư tín giao dịch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110111 Định dạng: PDF
Văn hóa doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục