Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.0300514 giây)
Tình huống về quản trị kinh doanh
Tác giả: Trần Thị Vân Hoa
Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658
 
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh
Tác giả: Hoàng Văn Hoa
Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.45
 
Thực hành hóa phân tích. tập 1
Tác giả: Trần Thị Vân Anh
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 543
 
Thực hành hóa vô cơ - hóa lý
Tác giả: Trần Thị Vân Anh
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 615.19
 
Thực hành hóa vô cơ
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Khoa
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 546
 
Văn hóa dân gian người La Hủ
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải KCN Nhơn Hòa xã Nhơn Hòa - Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định công suất 200...
Tác giả: Nguyễn Thị Hương
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình kinh tế học tiền tệ - ngân hàng
Tác giả: Trịnh Thị Hoa Mai
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1
Tác giả: Trần Thị Vân Anh
TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Bào chế đông dược
Tác giả: 
Hà Nội: Y học, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.88
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục