Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.030071 giây)
Microsoft SQL Server 7.0
Tác giả: Trần Văn Tư
TpHCM: Thống Kê, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.74
 
Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm
Tác giả: Hồ Thuần
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.1
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ xây dựng kỹ thuật Việt Nam - Australia
Tác giả: Trần Hồng Thiên Duyên
TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Tư duy kinh tế Việt Nam trong đổi mới và hội nhập
Tác giả: 
Hà Nội: Thanh niên, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 330.9597
 
Nghiên cứu giải pháp tái sử dụng sản phẩm thời trang
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 746.92
 
Giáo trình thực hành sinh lý học
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 571
 
Sự ảnh hưởng đến quyết định quay lại của khách du lịch inbound khi đến thành phố Vũng Tàu
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 338.4791
 
Vận dụng bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc: 658.4013
 
1

Truy cập nhanh danh mục