Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.7100466 giây)
Nguyên lý kế toán
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Kinh tế , 2017
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9786049225369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán quản trị
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 9786049225345
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán chi phí giá thành
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Ký hiệu phân loại: 657.42
ISBN: 9786049225338
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán tài chính quốc tế
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192605 Định dạng: PDF
Mô phỏng báo cáo tài chính
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 140152 Định dạng: PDF
Kiểm toán tuân thủ
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192604 Định dạng: PDF
Kế toán thực hành
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy các học phần chuyên ngành kế toán tại Đại học Công nghệ TP .HCM
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 378
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113621 Định dạng: PDF
Nhập môn thương mại điện tử
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148165 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101377 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục