Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.7800578 giây)
Những nghi thức trong tang lễ cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786049027819
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực dân gian người Nùng Dín Lào Cai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học dân gian , 2015
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786049027475
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mo tang lễ cổ truyền của người Nùng Dín, Lào Cai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu , 2016
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786049070648
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tri thức dân gian trong trồng trọt của người Nùng Dín tỉnh Lào Cai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn , 2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045394908
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghề thủ công truyền thống của người Nùng dín ở Lào Cai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047025541
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2016
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045370605
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực và tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai : Nghiên cứu văn hóa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn , 2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục