Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.4375063 giây)
Đành giá sự hài lòng của sinh viên trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn đồi với chất lượng dịch vụ đào ...
Tác giả: Võ Nguyên Vũ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101429 Định dạng: PDF
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn đối với chất lượng dịch vụ đào ...
Tác giả: Võ Nguyên Vũ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 114984 Định dạng: PDF
Các nhân tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công ngh...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120888 Định dạng: PDF
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18569 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố động viên nhân viên đến năng suất lao động khối sản xuất tại công ty Sc - johnson...
Tác giả: Võ Văn Anh Tài,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102207 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố động viên nhân viên đến năng suất lao động khối sản xuất tại công ty SC-Johnson V...
Tác giả: Võ Văn Anh Tài,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.3225
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 114446 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ giao nhận vận tải biển tại công ty cổ phần Vận tải và Dị...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116802 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục