Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.8253429 giây)
Tin học văn phòng : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9081 Định dạng: RAR
Toán rời rạc : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6686 Định dạng: PDF
Toán rời rạc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19190 Định dạng: PDF
Qui hoạch tuyến tính : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học đại cương : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19642 Định dạng: RAR
1

Truy cập nhanh danh mục