Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.019993 giây)
Chàng Mutui Amã : Akhàt Jucar Raglai
Tác giả: Trần Vũ
Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Hoàng Thị Bích Loan
H: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4
 
Xây dựng mô hình thu gom - xử lí chất thải rắn có khả năng tái chế trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Tác giả: Đỗ Thị Kim Thoa
TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 628.44
 
Phân tích tài chính
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.15
 
Phân tích tài chính
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.15
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn của khách hàng nhập khẩu sợ DTY (Drawn Texture Yran) của Việt Nam tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ
Tác giả: Vũ Thị Kim Hanh
TPHCM: Đại học Ngoại thương, 2010
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.812
 
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: 
Cà Mau: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.835
 
1

Truy cập nhanh danh mục