Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3281729 giây)
Secularism or Democracy? : Associational Governance of Religious Diversity
Tác giả: Bader Veit,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 201.72
ISBN: 9789053569993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Writing, Reading, and Research
Tác giả: Veit Richard,
Thông tin xuất bản: USA : Houghton Mifflin Company , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780618918331
Bộ sưu tập: Văn học
Colonial and Post-Colonial Governance of Islam : Continuities and Ruptures
Tác giả: Bader Veit,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 306.697
ISBN: 9789089643568
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục