Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.2969041 giây)
Unleashing the power of PR : a contrarian's guide to marketing and communication
Tác giả: Weiner Mark,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2006
Ký hiệu phân loại: 659.2
ISBN: 0787982792 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
From the book of giants
Tác giả: Weiner Joshua,
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press , 2006
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0226890457 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The geography of bliss : one grump's search for the happiest places in the world
Tác giả: Weiner Eric,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 910.4
ISBN: 044669889X
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Legacy of ashes : the history of the CIA
Tác giả: Weiner Tim,
Thông tin xuất bản: New York : Doubleday , 2007
Ký hiệu phân loại: 327.1273009
ISBN: 038551445X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 30548 Định dạng: PDF
Long for this world [downloadable e-book] : the strange science of immortality
Tác giả: Weiner Jonathan,
Thông tin xuất bản: New York NY : Ecco , 2010
Ký hiệu phân loại: 612.68
ISBN: 0062000217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94756 Định dạng: EPUB
The geography of bliss [online resource] : one grump's search for the happiest places in the world
Tác giả: Weiner Eric,
Thông tin xuất bản: New York : Twelve , 2008
Ký hiệu phân loại: 910.4
ISBN: 9780446511070
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 99111 Định dạng: PDF
Customary Land Tenure and Registration in Australia : Anthropological Perspectives
Tác giả: Weiner James,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.9404320899915
ISBN: OAPEN_458933
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lake Effects : A History of Urban Policy Making in Cleveland, 1825-1929
Tác giả: Weiner Ronald R,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 330.97713203
ISBN: 0814272959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Applications of environmental aquatic chemistry : a practical guide
Tác giả: Weiner Eugene R,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , c2008
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN: 0849390664 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Environmental engineering elektronisk ressurs
Tác giả: Weiner Ruth F,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38719 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục