Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 104 kết quả (0.2343766 giây)
Developing Killer Web Apps with Dreamweaver MX and C#
Tác giả: White Chuck,
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.78
ISBN: 0782142540
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7900 Định dạng: CHM
Java 2 micro edition : Java in small things
Tác giả: White James,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.71262
ISBN: 1930110332
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25724 Định dạng: PDF
The Impact of Migration on Poland : EU Mobility and Social Change
Tác giả: White Anne,
Thông tin xuất bản: : UCL Press , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 111.9781787350687
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Saga of Þórður kakali : The Icelandic Text, with and English Translation by D.M. White
Tác giả: White DM,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: P3.0309.1.00
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sherborne Old Castle, Dorset: Archaeological Investigations 1930-90
Tác giả: White Peter,
Thông tin xuất bản: : Society of Antiquaries of London , 2015
Ký hiệu phân loại: 914.23
ISBN: 9780854312993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Renaissance Postscripts : Responding to Ovid's Heroides in Sixteenth-Century France
Tác giả: White Paul,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 871.01
ISBN: 0814207448
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Saga of Þórður kakali : The Icelandic Text, with an English Translation by D.M. White
Tác giả: White DM,
Thông tin xuất bản: Sl : Punctum Books , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781953035264
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Figural Realism : Studies in the Mimesis Effect
Tác giả: White Hayden,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 801.95
ISBN: 9781421437323
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Revisioning Europe : The Films of John Berger and Alain Tanner
Tác giả: White Jerry,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 791.436581094
ISBN: 9781552385524
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Immigration and regional integration in a globalizing world :myths and truths about migration
Tác giả: White Christopher,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0739199099
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục