Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3280774 giây)
The War God's Own
Tác giả: Strieber Whitley,
Thông tin xuất bản: : Baen Books , 1998
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0671878735
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53412 Định dạng: EPUB
Human nature and the limits of Darwinism
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128
ISBN: 1137592877 (hbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Principles of research in behavioral science
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: New York London : Psychology Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0415879280
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137696 Định dạng: PDF
Psychology of prejudice and discrimination
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: London : RoutledgeTaylor Francis Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 303.385
ISBN: 1138947520
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138606 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục