Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.7099113 giây)
Operation Barbarossa [Book /]
Tác giả: Zaloga Steve,
Ký hiệu phân loại: 940.54 21
ISBN: 0853687021 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Panzergrenadier vs US armored infantryman : European theater of operations 1944
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 940.541343
ISBN: 1472817079
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
T-34/76 Medium Tank 1941-45 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 623.74752
ISBN: 9781472805362
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103345 Định dạng: PDF
BMP Infantry Fighting Vehicle 1967-94 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 623.7475
ISBN: 9781472804556
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103347 Định dạng: PDF
T-34-85 Medium Tank 1944-94 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 623.74752
ISBN: 9781472805386
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103354 Định dạng: PDF
Amtracs : US amphibious assault vehicles
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: UK : Osprey Publishing , 1999
Ký hiệu phân loại: 623.7475
ISBN: 185532850X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103363 Định dạng: PDF
U S field artillery of World War II
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 623.4
ISBN: 1846030617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103522 Định dạng: PDF
Staghound armored car, 1942-62
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Osprey , 2009
Ký hiệu phân loại: 623.7475
ISBN: 1846033926
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103528 Định dạng: PDF
Rangers lead the way : Pointe-du-Hoc D-Day, 1944
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Osprey Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 940.542142
ISBN: 1846033942
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 104211 Định dạng: PDF
The Polish army 1939-45
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing , 2001
Ký hiệu phân loại: 940.5412438
ISBN: 0850454174
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108576 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục