Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4900329 giây)
Development and Realisation of the Concept House 'Delft' Prototype - An Example of a Collaborative Concept Development f...
Tác giả: A van Timmeren,
Thông tin xuất bản: Amsterdam The Netherlands : IOS Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.8314
ISBN: 9781614995517
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục