Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.0399688 giây)
English in focus : Level B (workbook)
Tác giả: Diana Green
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.3
 
Think stats
Tác giả: Allen B Downey
Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519.5
 
Computer science handbook
Tác giả: Allen B Tucker
Boca Raton Fla: Chapman HallCRC, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 004
 
Think Python How to Think Like a Computer Scientist
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Little Book of Semaphores
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Stats Probability and Statistics for Programmers
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Bayes Bayesian Statistics Made Simple
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think Complexity Exploring Complexity Science with Python
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Think DSP Digital Signal Processing in Python
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
How to Think Like a Computer Scientist C++ Version
Tác giả: Allen B Downey
Place of publication not identified: Green Tea Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục