Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.6499994 giây)
PCs
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: kd : Pogue Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0596100930
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12434 Định dạng: CHM
Upgrading & Fixing PCs For Dummies 7th edition
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 9780470121023
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15553 Định dạng: PDF
Windows® XP For Dummies®
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0764573268
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15963 Định dạng: PDF
TiVo for Dummies (For Dummies (Computer/Tech))
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.38833
ISBN: 0764569236
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16038 Định dạng: PDF
Windows Vista for Dummies
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0471754218
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18021 Định dạng: PDF
Upgrading & fixing PCs for dummies
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470121025 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Windows XP for dummies
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: New York NY : Hungry Minds , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 0764508938
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29734 Định dạng: PDF
Upgrading & fixing PCs for dummies [electronic resource]
Tác giả: Rathbone Andy,
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 41204 Định dạng: PDF
TiVo for dummies
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.38833
ISBN: 0764569236
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46866 Định dạng: PDF
Windows XP for dummies
Tác giả: Rathbone Andy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0764573268
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 68493 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục