Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2343713 giây)
Phase-field modeling of microstructural pattern formation in alloys and geological veins
Tác giả: Ankit Kumar,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2016
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 9783731504917
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dilemmas of Energy Transitions in the Global South : Balancing Urgency and Justice
Tác giả: Kumar Ankit,
Ký hiệu phân loại: 333.79091724
ISBN: 9780367486440
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục