Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6100164 giây)
Transpositions : Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research
Tác giả: Arlander Annette,
Thông tin xuất bản: Leuven : Leuven University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9789462701410
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục