Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.750051 giây)
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học
Tác giả: Bùi Minh Toán,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm , 2014
Ký hiệu phân loại: 410
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học
Tác giả: Bùi Minh Toán,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm , 2017
Ký hiệu phân loại: 410
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Tiếng Việt thực hành
Tác giả: Bùi Minh Toán,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2014
Ký hiệu phân loại: 495.922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Tối ưu hóa tổ hợp
Tác giả: Bùi Minh Trí,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm
Tác giả: Bùi Minh Trí,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại CT TNHH Tân Nhật Thái
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102244 Định dạng: PDF
Kế toán tập hợp chi phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty CP SX Thương mại May SG
Tác giả: Trần Bùi Nam,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72558 Định dạng: PDF
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Bùi Văn Trung,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.152
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109798 Định dạng: PDF
Một số giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.178222
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

Truy cập nhanh danh mục