Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6300015 giây)
Secularism or Democracy? : Associational Governance of Religious Diversity
Tác giả: Bader Veit,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 201.72
ISBN: 9789053569993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Colonial and Post-Colonial Governance of Islam : Continuities and Ruptures
Tác giả: Bader Veit,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 306.697
ISBN: 9789089643568
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục