Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2812013 giây)
Discovering complexity : decomposition and localization as strategies in scientific research
Tác giả: Bechtel William,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 0262289172
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Discovering complexity : decomposition and localization as strategies in scientific research
Tác giả: Bechtel William,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 0262289172
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục