Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.8799536 giây)
Psychology of prejudice and discrimination
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: London : RoutledgeTaylor Francis Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 303.385
ISBN: 1138947520
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138606 Định dạng: PDF
The illusion of free markets : punishment and the myth of natural order
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 330.15
ISBN: 0674057260
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65160 Định dạng: PDF
Principles of research in behavioral science
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: New York London : Psychology Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0415879280
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137696 Định dạng: PDF
Elementary linear programming with applications
Tác giả: Kolman Bernard,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 012417910X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25969 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục