Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.2344173 giây)
Psychology of prejudice and discrimination
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: London : RoutledgeTaylor Francis Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 303.385
ISBN: 1138947520
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138606 Định dạng: PDF
A new basis for animal ethics :telos and common sense
Tác giả: Rollin Bernard E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0826221017
Bộ sưu tập: Tham khảo
Exposed : desire and disobedience in the digital age
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780674504578 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Language of the gun : youth, crime, and public policy
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 303.60835
ISBN: 0226316084 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The illusion of free markets : punishment and the myth of natural order
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 330.15
ISBN: 0674057260
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65160 Định dạng: PDF
Principles of research in behavioral science
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: New York London : Psychology Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0415879280
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137696 Định dạng: PDF
Elementary linear programming with applications
Tác giả: Kolman Bernard,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 012417910X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25969 Định dạng: PDF
Basic electronics
Tác giả: Grob Bernard,
Thông tin xuất bản: New York : GlencoeMcGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0078247160 (student ed.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Elementary linear programming with applications
Tác giả: Kolman Bernard,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 9780124179103
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Oekonomische Kriterien und Anreizmechanismen fuer eine effiziente Foerderung von industrieller Forschung und Innovation
Tác giả: Klement Bernard,
Ký hiệu phân loại: 338.9436
ISBN: 9783631544976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục