Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2656735 giây)
How to rethink human behavior : a practical guide to social contextual analysis
Tác giả: Guerin Bernard,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2016
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9781315648903
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138579 Định dạng: PDF
How to rethink psychology : new metaphors for understanding people and their behavior
Tác giả: Guerin Bernard,
Thông tin xuất bản: East Sussex New York NY : Routledge , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 1138916536
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138600 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục