Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3750512 giây)
Model, Rig, Animate with 3ds max 7
Tác giả: Bousquet Michele,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Peachpit Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.5
ISBN: 0321321782
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8831 Định dạng: CHM
How to cheat in 3ds Max 2011 [electronic resource] : get spectacular results fast
Tác giả: Bousquet Michele,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Focal Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0240814339
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66090 Định dạng: PDF
Physics for animators
Tác giả: Bousquet Michele,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Focal Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 777.7
ISBN: 9780415842976
ID: 154936 Định dạng: PDF
Promoting Student Investigation of Local Environmental Issues through the Southern Highlands Environmental Project : Pro...
Thông tin xuất bản: : Appalachian State University , 1993
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục