Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.7000506 giây)
The C programming language
Tác giả: Kernighan Brian W,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Prentice Hall , 1988
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0131103628
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49061 Định dạng: PDF
South Park conservatives : the revolt against liberal media bias
Tác giả: Anderson Brian C,
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0895260190
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87616 Định dạng: PDF
Lie groups, Lie algebras, and representations : an elementary introduction
Tác giả: Hall Brian C,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0387401229
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122121 Định dạng: PDF
Diplomacy's Value Creating Security in 1920s Europe and the Contemporary Middle East
Tác giả: Rathbun Brian C,
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 327.4009042
ISBN: 9780801453182 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cross-platform Web services using C# and Java
Tác giả: Brian Hochgurtel,
Thông tin xuất bản: Hingham Mass : Charles River Media , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1584502622
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7064 Định dạng: CHM
C++ without fear : a beginner's guide that makes you feel smart
Tác giả: Overland Brian R,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0132673266
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67167 Định dạng: PDF
Diplomacy?s Value
Tác giả: Rathbun Brian C,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 327.4009042
ISBN: 9780801453182
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Diplomacy's Value : Creating Security in 1920s Europe and the Contemporary Middle East
Tác giả: Rathbun Brian C,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 327.4009042
ISBN: 9780801455063
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pathogenesis and Therapy of Graft-versus-Host Disease
Tác giả: Betts Brian C,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889631742
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
From Brain to Body: The Impact of Nervous System Declines on Muscle Performance in Aging
Tác giả: Brian C Clark,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889196869
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục