Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.4218285 giây)
Investigating the psychological world : scientific method in the behavioral sciences
Tác giả: Haig Brian D,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150.721
ISBN: 0262027364
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Investigating the psychological world : scientific method in the behavioral sciences
Tác giả: Haig Brian D,
Ký hiệu phân loại: 150.72/1
ISBN: 0262322374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wicked cool Java
Tác giả: D Eubanks Brian,
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1593270615
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12915 Định dạng: PDF
The Last Word and the Word After That
Tác giả: Mclaren Brian D,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2005
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780471660873
Bộ sưu tập: Văn học
A New Kind of Christian : A Tale of Two Friends on a Spiritual Journey
Tác giả: Mclaren Brian D,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2001
Ký hiệu phân loại: 248.4
ISBN: 9780787955991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Essential MATLAB for scientists and engineers
Tác giả: Hahn Brian D,
Thông tin xuất bản: Oxford : ButterworthHeinemann , 2002
Ký hiệu phân loại: 510.2855369
ISBN: 0750652403
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37698 Định dạng: PDF
Mastering Perl [electronic resource]
Tác giả: Foy Brian D,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38879 Định dạng: PDF
Mastering Perl
Tác giả: Foy Brian D,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0596527241
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71832 Định dạng: PDF
Essential MATLAB for engineers and scientists
Tác giả: Hahn Brian D,
Thông tin xuất bản: Amserdam : ButterworthHeinemann , 2007
Ký hiệu phân loại: 620.002855369
ISBN: 0750684178
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27762 Định dạng: PDF
Optimal filtering
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Prentice Hall , 1979
Ký hiệu phân loại: 621.381532
ISBN: 0136381227
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37413 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục